Hizmetlerimiz

ÇAPA OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

1. İş Sağlığı Hizmetleri

i.İşyeri Hekimi

ii.Psikolog

iii.İş Hijyenisti

iv.Diyetisyen

v.Yardımcı Sağlık Personeli

 Hemşire,

 Sağlık Memuru

 Acil Tıp Teknisyeni (ATT)

 Tıbbi Sekreter

2. İş Güvenliği Hizmetleri

a. İş Güvenliği Uzmanı

e. İş Güvenliği Teknikeri

3. Çalışanlara Yönelik Sağlık Muayene Raporları Hizmeti

a. İşyeri Sağlık Gözetimi Kapsamında Verilen Raporlar

 İşe Giriş Muayene Raporu

 İlk İzlem Muayene Raporu

 Periyodik Muayene raporu

 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma Raporu

b. İşin Niteliğine Göre Verilen Raporlar

 Portör Muayene Raporu vb.

4. Çalışanlara Yönelik Mobil Sağlık Hizmetleri

a. Dijital Akciğer Filmi-Grafisi

b. İşitme Testi (Odiometri)

c. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

d. Elektrokardiyografi (EKG)

f. Göz-Görme Testleri

g. Kan Tahlilleri

 Tam Kan Sayımı (Hemogram)

 Kan Şekeri (Açlık-Tokluk-Yükleme)

 Kan Grubu Tayini

 Kan Yağları (Kolesterol, Trigliserit, HDL, LDL... vb)

 Karaciğer Testleri (ALT, AST, HBsAg, Anti-HBsAg... vb)

i. Portör Muayeneleri

 Gaita Tahlilleri (Gaitada Parazit)

 Boğaz ve Burun Kültürü (Bakteri Tespiti, Antibiyogram... vb)

j. İdrar Tahlilleri (TİT, Üre, Ürik Asit, Kreatinin... vs)

k. Aşılama (Tetanos, Grip, Hepatit)

5. İşyeri Risk Analizleri ve Raporlama Hizmetleri

a. Risk Analiz Yöntemi 5x5 Matris

Çapa Osgb'ye © 2015